Marokkanen in Zeeland

Nadat de Kreekrak-stelling onder de gemeente Rilland-Bath en de Zanddijk-stelling onder de gemeente Kruiningen onder de druk van de Duitse troepen waren gevallen, werd door de Fransen aan bovengenoemd kanaal nog enige tijd stand gehouden. Doordat de Fransen zeer hardnekkig tegenstand boden vonden felle gevechten in de gemeente Kapelle plaats, waarbij vooral in Kapelle man tegen man gevechten plaatsvonden. Deze gevechten vonden plaats op 16 mei 1940, waarbij een groot aantal Franse militairen sneuvelden. Om de gewonde en gesneuvelde Franse militairen bekommerde zich niemand met uitzondering van het Rode Kruis, dat al het mogelijke voor de verzorging van de gewonden heeft gedaan. Het feit dat de gevallen Fransen niet werden opgespoord en ook niet werden afgevoerd was aanleiding voor de toenmalige burgemeester om de zorg hiervoor op zich te nemen. Hij deed daartoe een beroep op de burgerij. Spontaan werd hieraan door vrijwel de gehele mannelijke bevolking gehoor gegeven, zodat in de avond van 17 mei 1940 niet minder dan 65 gevallen Fransen ter aarde waren besteld. In 1941 vond herbegrafenis plaats van de militairen die in de omgeving van Kapelle waren begraven. Na de oorlog is de begraafplaats in Kapelle aangewezen als ereveld voor de stoffelijke resten van alle militairen die onder Franse vlag op Nederlands grondgebied waren gesneuveld en niet teruggebracht werden naar Frankrijk. Er liggen 228 graven, waaronder 22 van Noord-Afrikaanse afkomst. Sinds 1950 wordt jaarlijks een herdenking gehouden.
Bron: website gemeente Kapelle


In Wikipedia staat:
Op 16 mei 1940 vonden bij Kapelle felle gevechten plaats tussen Duitse troepen en Franse gemotoriseerde eenheden die Nederland te hulp waren geschoten. Een dag later werden 65 gesneuvelde Fransen door de plaatselijke bevolking ter aarde besteld. Na de Tweede Wereldoorlog werden alle Franse militairen die tijdens deze oorlog in Nederland waren gesneuveld en die niet naar Frankrijk werden gerepatrieerd, hier samengebracht. Op 16 mei 1950 werd de Franse militaire begraafplaats officieel in gebruik genomen. Deze bevindt zich aan de rand van het dorp.

 
Hier liggen 217 Franse militairen, 20 Marokkaanse en Algerijnse militairen die sneuvelden in Franse dienst en 1 Belgische militair. De Marokkaanse soldaten zijn overigens niet in Zeeland gesneuveld.


De Marokkanen die in Kapelle begraven liggen, zijn op 2 en 3 juni omgekomen door Duitse bombardementen, toen de Britse en Franse troepen na de Slag bij Duinkerken in allerijl moesten evacueren, denkt de historicus. Op weg naar Engeland brachten de Duitsers 72 van de 848 schepen tot zinken. „Ook Marokkanen die in het Franse leger dienden, kwamen daarbij om. Zij stierven dus wel voor hét vaderland, maar niet voor óns vaderland”, aldus historicus J. A. Hey. Velen van hen spoelden aan op de Nederlandse kust, van Zeeuws-Vlaanderen tot aan Rottummeroog. „Een gemeentesecretaris schreef toen: „Zij dreven aan als scholen visch.” De slachtoffers van het Duitse bombardement werden van juli tot half  september 1940 gevonden. Daarbij hoorden ook deze Marokkanen.”
„We kunnen niet om de realiteit heen”, vindt A. J. van den Berge van de gemeente Kapelle. „Er liggen Marokkaanse soldaten begraven in Kapelle. Het strijdpunt is: hebben ze meegevochten? Dat is uit de feiten niet te achterhalen. Wel hebben volgens ooggetuigen Marokkanen meegevochten, maar die zijn hier niet gesneuveld.” Ook gemeentelijk archivaris F. A. de Klerk beaamt dat. „Er hebben Franse soldaten gevochten bij Kapelle, van wie er tachtig gesneuveld zijn. Dat waren echter alleen Noord-Franse reservisten die in Kapelle zijn begraven. Hun persoonsgegevens zijn in juni 1940 via het Rode Kruis naar Frankrijk gegaan. Daar zijn heel weinig spelden tussen te krijgen.” De begraven Marokkanen zijn volgens De Klerk zeker wel oorlogsslachtoffers, maar niet van de strijd bij Kapelle. „Zonder de oorlog hadden ze hier niet gelegen. Bovendien zijn de bronnen ook duidelijk. De Marokkanen behoorden tot het 271e regiment infanterie. En dat is nooit in Nederland geweest.”
Na de oorlog zijn in 1950 de meeste stoffelijke overschotten van Franse soldaten gerepatrieerd. Een enkele gesneuvelde is met de begraven Marokkanen in Kapelle achtergebleven.
Bron: RD, 18-05-2010kapelle begraafplaats kapelle gedenksteen

Wat melden andere bronnen?

 

 Marokkaanse bevrijders een multicultureel sprookje?
In de Tweede Wereldoorlog hebben Marokkanen meegevochten in Zeeland, zo luidt het verhaal, en ze zijn daar begraven. Dat laatste klopt. Het eerste niet. Jaarlijks worden ze herdacht op de Franse militaire begraafplaats in het Zeeuwse Kapelle: honderden soldaten die het in mei 1940 opnamen bij geveachten in Zuid- Beveland en Walcheren tegen de Duitsers. Steun van Nederlandse soldaten hadden ze niet want die wareen ervandoor. Behalve de namen van gesneuvelde Fransen kom je er Marokkaanse namen tegen. Ook zij, zo gaat het verhaal, vochten in Zeeland mee tegen de Duitsers.
Bron: HP de Tijd (2005) in: Weerwoord.nl Lees het gehele artikel.

Marokkaanse soldaten in Zeeland
Opgenomen in een Frans infanteriecorps streed op 16 mei mogelijk een Marokkaanse eenheid op Nederlandse bodem, in Kapelle, ter verdediging van Zuid-Beveland en Walcheren (Zeeland was van de Nederlandse capitulatie op 14 mei 1940 uitgesloten). Oud-sergeant Ben Daoud sprak in 2003 over deze Marokkaanse inzet met Mohamed Achahboun (Vredeseducatie). Bij de strijd rond Kapelle werden volgens hem acht Noord-Afrikanen krijgsgevangen gemaakt. Het is mogelijk dat zij tijdelijk in Zeeland zijn gebleven. Ben Daoud vertelt dat hij zelf met dertien anderen ontsnapte, zonder uniform. Ze kregen onderweg drie dagen onderdak bij een Nederlander.
Bron: Bevrijdingintercultureel.nl

LEES MEER

Er vochten in de meidagen van 1940 wel degelijk Marokkanen mee in Zeeland.
Dat zegt de 86-jarige A. Cardon uit Goes, een van de twee oud-strijders die de gemeente Kapelle belden naar aanleiding van berichtgeving in de PZC.Cardon werkte aan het begin van de oorlog als kapper in het Sint Joannaziekenhuis en het Gasthuis in Goes. "Er werd me toen gevraagd of ik wilde meehelpen om gewonde soldaten op te halen die bij Kruiningen hadden gevochten. Ze lagen van Wemeldinge tot Hansweert langs het Kanaal door Zuid-Beveland. Onder hen waren ook Marokkanen." De Marokkanen verbleven een tijd in de ziekenhuizen, maar wat er daarna met ze is gebeurd, weet Cardon niet. "Er zijn er twee in Goes gebleven. Die zijn hier ook getrouwd, dat is algemeen bekend."
Ook is deze week uit het archief van de gemeente Kapelle een toespraak van de voormalige Franse ambassadeur opgediept, die duidt op Marokkaanse deelname in de Franse eenheid. "Zo streden de soldaten van vijf infanterieregimenten, waarvan het 271e, bestaande uit twee regimenten van Marokkaanse tirailleurs (...) op deze Zeeuwse grond", sprak mevrouw Gazeau-Secret in 2004 tijdens de Franse herdenking in Kapelle.
Bron: PZC,  14-05-2008

Marokkanen vochten niet in Zeeland
Marokkanen gaven hun leven voor de verdediging van Nederland, kwam een paar jaar geleden in het nieuws. Velen waren blij met dit plotselinge gedeelde verleden. Maar het klopt niet. Marokkanen hebben hier in de meidagen van 1940 geen schot gelost. Tot drie jaar geleden was de herdenking van de Franse soldaten die in de meidagen van 1940 stierven in Zeeland, een Frans-Nederlandse aangelegenheid. Elk jaar, op 19 mei, vond een sobere plechtigheid plaats op de Franse militaire begraafplaats van Kapelle. Daar herdachten de aanwezigen dat 84 Franse militairen in die roerige dagen tevergeefs de linies verdedigden die verlaten waren door Nederlandse soldaten. De Fransen waren hun bondgenoot te hulp geschoten na de Duitse inval. Maar tegen de Duitse overmacht waren zij niet opgewassen.
Bron: HP/De Tijd, 5 mei 2010

LEES MEER

Drenkelingen

Op 26 mei begon de evacuatie van de geallieerden vanuit het bruggenhoofd van Duinkerken naar Engeland. Hierbij waren verschillende Marokkaanse eenheden betrokken. Velen wisten het vege lijf te redden, maar een aantal moest de vluchtpoging met de dood bekopen. Hun stoffelijke resten spoelden in de weken nadien aan op de kust van België en Nederland. In het Zeeuwse Kapelle, op een begraafplaats voor Franse militairen die in Nederland zijn gesneuveld, vonden zij hun laatste rustplaats. Van de 23 geïdentificeerde Franse militairen van Arabische afkomst is van een viertal zeker dat het Marokkanen waren.
Bron: Historiek, 04-02-2013

NRC checkt: ‘70.000 Marokkanen vochten mee in WO II om Nederland te bevrijden’
Dit zei Kamerlid Selçuk Öztürk (Denk).

De discussie over Marokkaanse betrokkenheid bij het Nederlandse oorlogsverleden speelt vooral sinds Marokkaanse jongeren in 2003 en 2006 in Amsterdam herdenkingskransen vernielden. In de Marokkaanse gemeenschap groeide de behoefte om de betrokkenheid van Marokkaanse troepen in de strijd tegen nazi-Duitsland te belichten. Öztürk reageert niet op het verzoek om toelichting.
En, klopt het?
Marokkaanse eenheden in het Franse leger hebben een belangrijke rol gespeeld in de strijd tegen nazi-Duitsland. „Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog stonden [...] 90.000 Marokkanen paraat om met de Fransen tegen de Duitsers te vechten”, zei staatssecretaris Jet Bussemaker (PvdA) in 2008 bij de presentatie van het voor het NIOD uitgegeven boek Oorlog op vijf continenten. De Marokkaanse oorlogsbijdrage was overwegend buiten Nederlands grondgebied

LEES MEER


TERUG NAAR DE HOOFDPAGINA MEI 1940