Video's dijkherstel

Het ondergelopen land en de dichting van dijkgaten in beeld gebracht

Terugkieke 40-45 : Dijkdichtingen en oorlogstuig
Na de slag om de Scheldemonding, als, op Schouwen na, heel Zeeland is bevrijd, zal Walcheren nog lang onder water staan. Door maar liefst vier gaten heeft de zee vrij spel. Het gat bij Westkapelle ontstaat na twee bombardementen. Eén op 3 oktober, waarbij meer dan 150 mensen omkomen en één op 17 oktober. Maar dit gat is niet voldoende om Walcheren onder water te zetten.
 Bij Veere, Ritthem en Vlissingen worden die zelfde maand de dijken gebombardeerd. Vier gaten, waardoor dagelijks het water heen en weer stroomt. En door de sterke eb en vloedwerking brengt dat enorme schade toe aan het toch al zwaar gehavende Walcheren.Trugkieke 40 - 45 : Dichten van de gaten
Pas na 5 mei 1945, als heel Nederland is bevrijd, kan er begonnen worden met het daadwerkelijk dichten van de dijken op Walcheren. Het werk wordt op traditionele manier aangepakt, maar door de sterke stroming in de gaten zal blijken dat die methoden hier niet werkt. Er wordt gekozen voor een rigoureuze manier: afsluiten met caissons. Elders in Zeeland wemelt het intussen nog van het achtergelaten oorlogstuig. De voorraad munitie die hier door de Duitsers is achtergelaten is oorzaak voor menig tragisch ongeval. Zwart-witbeelden afgewisseld met verhalen van ooggetuigen.


Water walcheren krt

 

Terug hoofdpagina2