Over deze site

Met deze site willen we een overzicht presenteren van, zoals de naam al aangeeft, Zeeland gedurende de Tweede Wereldoorlog. Er zijn veel websites die focussen op onderdelen uit die periode, met name op de gebeurtenissen in 1944. Vanzelfsprekend besteden we daar ook uitgebreid aandacht aan, maar bijvoorbeeld ook aan zaken die het dagelijks leven betreffen: de maatregelen, de illegaliteit tot het weer en het openbaar vervoer komen aan bod.
Alle thema's vindt u in de menukolom.

 

Menu
In de menukolom staan de hoofdstukthema's waaruit de site is opgebouwd. Veel hoofdstukken zijn onderverdeeld in afzonderlijke thema's. U ziet dat aan de indeling op de betreffende hoofdpagina (berichten met 'lees meer') of aan buttons die na aanklikken nieuwe informatie opleveren.

 

Zoeken
Weet u niet of en waar een bepaald onderwerp, een persoon of begrip voorkomt in de site, maak dan gebruik van de optie Zoek in de site (in de linkerkolom)

Gebruik deze mogelijkheid ook als u een 404 (error) pagina in beeld krijgt. De informatie, het onderwerp, is doorgaans nog steeds aanwezig, alleen is de url van de pagina gewijzigd. U kunt ook in de sitemap kijken.


Afbeeldingen
Er staan veel afbeeldingen - foto's, kaarten, tekeningen en soms tekstberichten - op deze site. Soms in een cluster, soms in een kolom of in een rijtje onder een tekst. Nagenoeg alle afbeeldingen kunt u met een muisklik vergroten.

Extra informatie
Behalve de hoofdstukken die direct met de periode 1940-1945 te maken hebben, treft u in de menukolom enkele extra hoofdstukken aan.
* Extra: een kleine verzameling van divers materiaal dat niet direct met Zeeland te maken heeft. U vindt hier ook de verzameling video's WO2 die eerder als afzonderlijk menu-itme werd gepresenteerd.
* Educatie: verwijzingen naar online materiaal, zoals lesbrieven en opdrachten, die bestemd zijn voor het onderwijs (basis en voortgezet)
* Bronnen: een belangrijk  hoofdstuk voor wie meer wil weten of opzoeken. Hier vindt u geraadpleegde boeken, arikelen, online dagboeken, websites die geheel of gedeeltelijk aspecten van de periode 1940-1945 in Zeeland in beeld brengen; ook websites over de oorlog in Nederland in het algemeen en een overzicht van Zeeuwse oorlogsmusea.
* Oorlogslachtoffers: Er zijn vele databanken, landelijk, regionaal en plaatselijk, die informatie geven over slachtoffers. We hebben dit hoofdstuk toegevoegd voor hen die zoeken willen naar bepaalde personen.

 

Bijlagen
Er is bij het zoeken naar informatie altijd materiaal dat overblijft; dat niet direct in een van de hoofdstukken geplaatst kan worden, wèl met de Tweede Wereldoorlog in Nederland te maken heeft, maar niet direct met Zeeland en toch van aanvullende waarde is.

 

Sitemap
Het uitgebreide overzicht van alle hoofdstukken en subpagina's waaruit deze site is samengesteld. De sitemap is bruikbaar als u op zoek bent naar een bepaald onderdeel.

 

Voor aanvullingen, op- en aanmerkingen kunt u mailen naar jacq AT oorlogzeeland.nl

De site wordt regelmatig bijgewerkt. Van tijd tot tijd worden er nieuwe afbeeldingen gevonden; nieuwe informatie betekent soms een nieuw onderdeel bij een hoofdstuk of alleen een aanvulling van een bestaand deel. Voorbeelden van recente toevoegingen: een afzonderlijke pagina Verzet en illegaliteit en een herstructuering van de pagina Slag om de Schelde. Ook worden pagina's soms opnieuw ingedeeld. Redenen om regelmatig terug te komen op de site!

 


COLOFON:

Technische ondersteuning: Berend van der Weide, Ian Zwanepol en Chris Wachtmeester

Website gestart augustus 2014

Oprichter: Ko Allewijn

Ondergebracht bij: Bevrijdingsmuseum Zeeland

Mail: info AT oorlogzeeland.nl

Sinds 1 september 2018 is deze website opgenomen in het webarchief van de Koninklijke Bibliotheek. Lees meer over deze webarchivering