Slag om de Schelde

De Slag om de Schelde: lange tijd nauwelijks in de belangstelling, maar sinds de herdenking van 75 jaar bevrijding ineens uitvoerig belicht op allerlei manieren. De Duitsers zagen begin 1944 de bui al hangen. Aan het Oostfront en in Afrika waren de kansen gekeerd, een geallieerde landing ergens op de kust van Wes-Europa was niet onwaarschijnlijk.Het werd Normandië. Van daaruit rukten de geallieerde troepen verrassend snel op. As op 4 september viel havenstad Antwerpen vrijwel onbeschadigd in hun handen. De tweede stap was het operationeel krijgen van de haven. Daarvoor moesten de oevers van de Westerschelde worden veroverd. Hitler zag het belang van de Westerschelde en gaf zijn mannen opdracht zich tot de laatste snik te verdedigen.

Lees meer...

Wat berichtte de illegale pers?

Het nieuws over de oprukkende geallieerden en de strijd aan de verschillende fronten, zowel in Europa als in Azië, werd ook verspreid via plaatselijke en regionale blaadjes. Uit zulke blaadjes zijn onderstaande berichten afkomstig.

De aanduidingen die u per bericht te zien krijgt, dient u als volgt te interpreteren:

De datum, weergegeven met de maand voorop [11041944 betekent dus 4 november 1944]

B5O= Berichten van 5 october 1994. Uitgegeven door H. Dierdorp te Diemen
BVO= Berichtenvoorziening oorlogstijd Uitgegeven door E. van Wegberg, P.W.D.F. Joosten en W.J. de Haan te Heythuysen

De Fluistervink = Uitgever: J.Th. van den Boogaart, J. Damad e.a. Plaats van uitgave: Haarlem


Lees meer...

Slachtoffers Slag om de Schelde

De Slag om de Schelde kostte aan vele mensen het leven. Burgers, Duitse militairen en Geallieerden, alle drie hadden ze grote verliezen te verwerken. Verschillende bronnen maken hier melding van door aantallen te noemen. Onderstaand een aantal van zulke vermeldingen. Een meer algemene speurpagina naar oologsslachtoffers is de pagina Oorlogsslachtoffers van deze website.

Wie? Hoeveel?
Geallieerden militairen         3.231
Duitse militairen 4.250
Totaal 7.481
Burgerslachtoffers:  
Walcheren 423
Zuid-Beveland 139
Noord-Beveland 27
Tholen 3
Zeeuws-Vlaanderen 741
Noord-Brabant 156
Overige delen Nederland 50
België 744
Totaal 2.283

 Deze cijfers komen uit de notitie ‘Verliescijfers van de Strijd om de Schelde’ die op 12 april 2013 zijn gepresenteerd tijdens een lezing in het Bevrijdingsmuseum Zeeland te Nieuwdorp. Onder de verliescijfers verstaan we doden, personen aan verwondingen overleden en vermisten. De verzamelde cijfers zijn met name gebaseerd op verlieslijsten van militairen in West-Europa welke verzameld zijn door Jan Hey (overbrengingsrapporten uit het Nationaal Archief van het Rode Kruis), documentatie uit gemeentelijke archieven, de Stichting Historisch Onderzoek WO-2 e.d.


Lees meer...

Scheldeslag: overzichtskaarten

Op deze pagina vindt u een aantal kaarten waarin de verschillende aanvallen en de opmars van geallieerde legers kunt zien. Bij de verschillende deelonderwerpen van het them Sla om de Schelde staan detailkaarten. Alle kaarten die  te maken hebben met het verloop van de strijd in Zeeuws-Vlaanderen staan bij elkaar op de pagina Breskens pocket (Operatie Switchback)

 kaart oct nov1944


Lees meer...

Scheldeslag: samenvattende video's

titelfoto video SodS

Er is veel beeldmateriaal over de Slag om de Schelde beschikbaar. Op deze website vindt u elders videoverslagen van elke dag dat deze slag duurde. Op deze pagina presenteren wij u negen filmverslagen die een volledig beeld geven van de verschillende operaties, zoals Switchback en Infatuate, die samen de Slag om de Schelde vormden.

Verschillende van deze video's zult ook aantreffen op de afzonderlijke pagina's van het het hoofdstuk Slag om de Schelde.

 

Lees meer...