Slag om de Schelde

Scheldeslag titelfoto

Waarom zo onbekend?
Een 85 dagen durende veld-, zee- en luchtslag in Nederland aan het eind van de WOII. Doel van de slag was het bevrijden van de oevers van de Westerschelde, ten einde de havenstad Antwerpen te kunnen gebruiken voor verse fourrage van de geallieerde soldaten, Deze in Nederland in de WO II grootse Slag zorgde ervoor dat Zuid-Nederland werd bevrijd en dat de geallieerden de rest van Europa konden bevrijden. Er vielen hierbij 50.000 slachtoffers ( burgers, geallieerde – en Duitse soldaten). Er vielen ongeveer 2000 burgerdoden (Zeeuwen en Brabanders). De meeste slachtoffers vielen onder de Canadezen. (* het is in mijn ogen absurd dat kinderen op school wel de Slag bij Waterloo leren, en niet deze voor het winnen van WOII zo belangrijke slag.)
Bron: Carla Rus (2015)

Lees meer


13 10 44 Nwe Tilburgse CrtDe slag bij de Schelde (2 oktober – 8 november 1944), is een offensief van de geallieerden, vooral geleid door Canadese troepen, gericht op het bevrijden van de haven van Antwerpen door de beide oevers van de Schelde in België en Nederland in te nemen. De haven van Antwerpen was cruciaal in het bevoorraden van de troepen aan het front dat zich over honderden kilometers uitstrekte. De grote havens aan het Kanaal en de Noordzee werden goed verdedigd en versterkt door de Wehrmacht, en het innemen van Antwerpen zou beslist geen makkelijke opgave worden.
Na de enorme mislukking van Operatie Market Garden krijgt het Eerste Canadese Leger zich de taak toebedeeld om de haven van Antwerpen in te nemen. Het offensief blijkt ingewikkeld te zijn. Er zijn vele amfibische operaties en open aanvallen op onbeschut terrein nodig. Terwijl de Duitsers goed zijn georganiseerd en versterkt, beschermd door artillerie en sluipschutters, de grond en het water zijn bezaaid met mijnen. De slag om de Schelde is bijzonder moeizaam en bloederig. Het kost het Eerste Canadese leger, geholpen door andere geallieerde troepen, bijna vijf weken om Antwerpen te bevrijden en controle over de Schelde te krijgen. Het offensief eindigt op 8 november 1944, nadat er aan geallieerde zijde 12.873 slachtoffers zijn gevallen. Maar het duurt nog tot 29 november, als het puin is geruimd en de haven is ontmijnd, voordat de eerste geallieerde bevoorradingsschepen aankomen in de haven van Antwerpen.

Bron: www.worldwar2heritage.com

 

<< Krantenbericht uit de Nieuwe Tilburgse Crt, 13 oktober 1944


Ook niet-helden stierven tijdens de Slag om de Schelde
De jaarlijkse herdenking van de Slag om de Schelde staat altijd in het teken van de heldendaden en de offers die de geallieerden hebben gebracht om Zeeland te bevrijden. Maar volgens Hans Sakkers uit Koudekerke is het verhaal van de oorlog pas compleet als ook de andere kant wordt belicht.
Zo komen we het lot te weten van Georg Klein die, nadat hij zich overgaf in september 1944 in Zeeuws-Vlaanderen, dacht de rest van de oorlog relatief veilig door te komen als gevangene. Maar de Duitsers heroverden de stelling waar hij zat en veroordeelden hem vanwege lafheid ter dood. Bij de bossen bij de Elderschans in Aardenburg werd hij geëxecuteerd. Eén van de officieren die aanwezig was bij het proces en de executie, Kapitein Bolmann, sneuvelde korte tijd later. Toen hij uit zijn bunker in Breskens kwam om een luchtje te scheppen werd hij neergemaaid door een Brits machinegeweersalvo. Het leverde hem wel een Duits Ridderkruis op, waardoor hij de hoogst onderscheiden Duitse militair tijdens de Slag om de Schelde werd.
Dat niet alle Duitsers stierven door oorlogsgeweld werd duidelijk in Groot-Abeele. Daar sprongen twee vrouwen, die bij de Wehrmacht werkten, samen voor de trein. Sakkers haalde de informatie uit de politiearchieven en weet tot op de dag van vandaag niet waarom de dames deze drastische stap namen. "Waren ze verliefd en kon dat niet in die tijd of had de ene dame zoveel overmacht op de andere dat zij haar mee de dood in praatte? Ik ben er niet achter gekomen."
Bron: Hans Sakkers

 

Pas de volgende middag mochten wij de kelder uit. Ik heb toen de eerste Canadezen over de Oude Dijk zien komen. Een voor een in een hele lange rij. Maar toen kwam de omroeper door het dorp en die riep om dat iedereen in de kelders moest blijven, want het zag er naar uit dat de Duitsers terug zouden komen. En toen zijn we allemaal in de kelder gebleven. Nog een nacht. In die nacht hebben ze ons hele huis leeggestolen. De nacht van zaterdag op zondag. Bij ons niet alleen, hoor. Mijn vader lag daar opgebaard en uit de alkoof hebben ze de radio meegenomen. Onze zakdoeken uit de linnenkast, alle sieraden, behalve de bloedkralen. En daarom krijgen de Canadezen ook de schuld, ze kenden niet de waarde van bloedkralen. De Duitsers konden het niet geweest zijn, want die zijn niet meer teruggekomen. Het kan niet anders dan dat de Canadezen dat gedaan hebben. Bij de wijkverpleegster jatten ze wollen dekens, als er iets bijzonders was, dan waren het wel wollen dekens, want die had toen niemand meer en die hadden ze op andere plaatsen weer weggegeven. Wij hebben nooit meer iets teruggezien.'
Bron: Bevrijd, maar...

 

Lees meer...

Wat berichtte de illegale pers?

Het nieuws over de oprukkende geallieerden en de strijd aan de verschillende fronten, zowel in Europa als in Azië, werd ook verspreid via plaatselijke en regionale blaadjes. Uit zulke blaadjes zijn onderstaande berichten afkomstig.

De aanduidingen die u per bericht te zien krijgt, dient u als volgt te interpreteren:

De datum, weergegeven met de maand voorop [11041944 betekent dus 4 november 1944]

B5O= Berichten van 5 october 1994. Uitgegeven door H. Dierdorp te Diemen
BVO= Berichtenvoorziening oorlogstijd Uitgegeven door E. van Wegberg, P.W.D.F. Joosten en W.J. de Haan te Heythuysen

De Fluistervink = Uitgever: J.Th. van den Boogaart, J. Damad e.a. Plaats van uitgave: Haarlem


Lees meer...

Slachtoffers Slag om de Schelde

De Slag om de Schelde kostte aan vele mensen het leven. Burgers, Duitse militairen en Geallieerden, alle drie hadden ze grote verliezen te verwerken. Verschillende bronnen maken hier melding van door aantallen te noemen. Onderstaand een aantal van zulke vermeldingen. Een meer algemene speurpagina naar oologsslachtoffers is de pagina Oorlogsslachtoffers van deze website.

Wie? Hoeveel?
Geallieerden militairen         3.231
Duitse militairen 4.250
Totaal 7.481
Burgerslachtoffers:  
Walcheren 423
Zuid-Beveland 139
Noord-Beveland 27
Tholen 3
Zeeuws-Vlaanderen 741
Noord-Brabant 156
Overige delen Nederland 50
België 744
Totaal 2.283

 Deze cijfers komen uit de notitie ‘Verliescijfers van de Strijd om de Schelde’ die op 12 april 2013 zijn gepresenteerd tijdens een lezing in het Bevrijdingsmuseum Zeeland te Nieuwdorp. Onder de verliescijfers verstaan we doden, personen aan verwondingen overleden en vermisten. De verzamelde cijfers zijn met name gebaseerd op verlieslijsten van militairen in West-Europa welke verzameld zijn door Jan Hey (overbrengingsrapporten uit het Nationaal Archief van het Rode Kruis), documentatie uit gemeentelijke archieven, de Stichting Historisch Onderzoek WO-2 e.d.


Terug hoofdpagina2


Lees meer...

Scheldeslag: overzichtskaarten

Op deze pagina vindt u een aantal kaarten waarin de verschillende aanvallen en de opmars van geallieerde legers kunt zien. Bij de verschillende deelonderwerpen van het them Sla om de Schelde staan detailkaarten. Alle kaarten die  te maken hebben met het verloop van de strijd in Zeeuws-Vlaanderen staan bij elkaar op de pagina Breskens pocket (Operatie Switchback)

 kaart oct nov1944


Lees meer...