Over deze site

Met deze site willen we een overzicht presenteren van, zoals de naam al aangeeft, Zeeland gedurende de Tweede Wereldoorlog. Er zijn veel websites die focussen op onderdelen uit die periode, met name op de gebeurtenissen in 1944. Vanzelfsprekend besteden we daar ook uitgebreid aandacht aan, maar bijvoorbeeld ook aan zaken die het dagelijks leven betreffen: de maatregelen, de illegaliteit tot het weer en het openbaar vervoer komen aan bod.
Alle thema's vindt u in de menukolom.

 

Menu
In de menukolom staan de hoofdstukthema's waaruit de site is opgebouwd. Veel hoofdstukken hebben vervolgens een eigen menu, omdat ze uit meerdere pagina's bestaan. Dat hoofdtukmenu vindt u bovenaan de eerste pagina van het hoofdstuk.

 

Zoeken
Weet u niet of en waar een bepaald onderwerp, een persoon of begrip voorkomt in de site, maak dan gebruik van de optie Zoek in de site (in de linkerkolom)


Afbeeldingen
Er staan veel afbeeldingen - foto's, kaarten, tekeningen en soms tekstberichten - op deze site. Soms in een cluster, soms in een kolom of in een rijtje onder een tekst. Nagenoeg alle afbeeldingen kunt u met een muisklik vergroten.

Extra informatie
Behalve de hoofdstukken die direct met de periode 1940-1945 te maken hebben, treft u in de menukolom enkele extra hoofdstukken aan.
* Video's 1940-1945: een aantal filmpjes die wel met Wereldoorlog2 te maken hebben, maar niet specifiek met Zeeland.
* Educatie: verwijzingen naar online materiaal, zoals lesbrieven en opdrachten, die bestemd zijn voor het onderwijs (basis en voortgezet)
* Bronnen: een belangrijk  hoofdstuk voor wie meer wil weten of opzoeken. Hier vindt u geraadpleegde boeken, arikelen, online dagboeken, websites die geheel of gedeeltelijk aspecten van de periode 1940-1945 in Zeeland in beeld brengen; ook websites over de oorlog in Nederland in het algemeen en een overzicht van Zeeuwse oorlogsmusea.
* Oorlogslachtoffers: Er zijn vele databanken, landelijk, regionaal en plaatselijk, die informatie geven over slachtoffers. We hebben dit hoofdstuk toegevoegd voor hen die zoeken willen naar bepaalde personen.

 

Bijlagen
Er is bij het zoeken naar informatie altijd materiaal dat overblijft; dat niet direct in een van de hoofdstukken geplaatst kan worden, wèl met de Tweede Wereldoorlog in Nederland te maken heeft, maar niet direct met Zeeland en toch van aanvullende waarde is.

 

Sitemap
Het uitgebreide overzicht van alle hoofdstukken en subpagina's waaruit deze site is samengesteld. De sitemap is bruikbaar als u op zoek bent naar een bepaald onderdeel.

 

Voor aanvullingen, op- en aanmerkingen kunt u mailen naar jacq AT oorlogzeeland.nl

De site wordt regelmatig bijgewerkt. Van tijd tot tijd worden er nieuwe afbeeldingen gevonden; nieuwe informatie betekent soms een nieuw onderdeel bij een hoofdstuk of alleen een aanvulling van een bestaand deel. Ook worden pagina's soms opnieuw ingedeeld. Redenen om regelmatig terug te komen op de site!

Recent voorbeeld is de button [afbeelding met tekst] op de pagina Mei 1940. Via deze grote button komt u op een aparte pagina met informatie over de Franse ondersteuning tijdens de meidagen.