Oorlogsslachtoffers

Oorlogsslachtoffers en Gesneuvelden
Veel mensen hebben op een bepaalde manier schade ondervonden door de oorlog. Sommige groepen zijn vervolgd en gestorven in kampen, anderen zijn gefusilleerd, weer anderen zijn het slachtoffer geworden van oorlogshandelingen, zoals bombardementen. Daarnaast zijn er ook nog ontelbare mensen huis en haard kwijtgeraakt in de oorlog.
fusillade3 U vindt in dit hoofdstuk onder meer verwijzingen naar De Erelijst van Gevallenen, de Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen, de database van de Documentatiegroep 40-45 en een database Oorlogsvermisten.

 


De Erelijst van Gevallenen 1940-1945
Sinds 1960 ligt in de hal van ingang Binnenhof 1a van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de Erelijst van Gevallenen 1940-1945. Dit document bevat de namen van degenen die in de Tweede Wereldoorlog als militair of als verzetsstrijder voor het Koninkrijk der Nederlanden zijn gevallen. Iedere dag wordt door een medewerker van de Tweede Kamer een pagina omgeslagen, zodat voor het publiek nieuwe namen te zien zijn. Op dit moment zijn er in de Erelijst ongeveer 18.000 namen opgenomen.
Blader online door deze Erelijst.


Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2
Deze digitale Onderzoeksgids is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Het project maakte deel uit van het programma ‘Erfgoed van de oorlog’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit programma had tot doel de nalatenschap van de Tweede Wereldoorlog voor de toekomst te behouden en te ontsluiten. Tot het ‘erfgoed’ worden onder andere archieven, objecten en beeld- en geluidsmateriaal gerekend.
De digitale onderzoeksgids is zowel bestemd voor wetenschappelijk onderzoekers als voor het brede publiek. De beschrijvingen van de archieven en verwijzingen naar de vindplaatsen ervan vormen de kern. Daarnaast bevat de onderzoeksgids beeldmateriaal en worden de verschillende onderwerpen in themateksten in een bredere context geplaatst.
Ook vindt u in deze digitale gids verwijzingen naar het Informatiebureau van het Rode Kruis


Documentatiegroep40-45
In deze database kunt u zoeken op naar diverse personen m.b.t. de Tweede Wereldoorlog. Deze database heeft tot doel om hulp te bieden bij het zoeken naar personen. Familieleden, veteranen, studenten en scholieren kunnen in deze database die geheel gebaseerd is op openbare bronnen meer informatie vinden over bijvoorbeeld verzetsmensen en militairen. De database bevat op dit moment meer dan 50.000 namen.


Oorlogsvermisten
In de tweede wereldoorlog zijn er ongeveer 120.000 Nederlandse omgekomen. Ongeveer 105.000 daarvan zijn Joodse Nederlanders. Het aantal personen in de database, is ongeveer 95.000. Er moet rekening worden gehouden met een redelijke foutmarge, vooral in de jaartallen, van geboorte van personen. Raadpleeg de database.


Website Nederlandse oorlogsslachtoffers.

Onderzoeker Jack Kooistra is al jaren bezig om gegevens te verzamelen over Nederlandse oorlogsslachtoffers. Hij heeft thuis kaartenbakken met informatie over tussen de 160.000 en 180.000 slachtoffers. De eerste 10.000 slachtoffers zijn inmiddels gedigitaliseerd. Deze worden geleidelijk aan op de site geplaatst. Alle represaille-slachtoffers worden de komende tijd per provincie uitgewerkt. Een apart deel komt er van Nederlands-Indië.


Oranjehotel: Doodenboeken

Namenlijst uit het Nationaal Archief.


Neerlandsch Verzetsmonument
De grootste verzamellijst met namen van verzetsstrijders in Nederland en koloniën gedurende de Tweede Wereldoorlog. Diverse officiële archieven en online databases zijn geraadpleegd, evenals websites van stichtingen, lokale gemeenschappen en individuele onderzoekers. bevat momenteel 21916 namen. 


Gevallen verzetsmensen Nijmegen :Deze lijst is gebaseerd op de lijst in het archief van de commissie ter documentatie van het verzet.


Predikanten/kerkelijk werkers die – al dan niet postuum –door Yad Vashem werden erkend als ‘Rechtvaardigen onder de volken’ voor hulp aan joden


 

Terug naar de startpagina: Oorlogsslachtoffers