Oorlogsgravenstichting

Toelichting Slachtofferregister
Wapen OGSMomenteel heeft de Oorlogsgravenstichting de namen van ruim 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers geregistreerd. De door ons vastgelegde personalia zijn gebaseerd op de gegevens die vermeld staan in de geboorte- en overlijdensakte van dat slachtoffer. De belangrijkste gegevens zoals personalia, grafligging en grafinrichting zijn vastgelegd in het Slachtofferregister van de Stichting.  Deze gegevens zijn on-line beschikbaar en te raadplegen via deze website. De gegevens in het Slachtofferregister worden regelmatig bewerkt en aangevuld. Helaas is het niet uit te sluiten dat daarmee onbedoelde fouten gemaakt worden. Bent u van mening dat er in het Slachtofferregister een fout staat, dan stellen wij het bijzonder op prijs indien u die - bij voorkeur met een schriftelijk bewijsstuk - onder onze aandacht brengt.

 

 

Ereveld GrebbebergDaarnaast geeft de Oorlogsgravenstichting een beperkte uitleg aan het begrip oorlogsslachtoffer. Niet iedereen die tijdens de oorlog overleden is, wordt door de Stichting geregistreerd. Aan de hand van statuten wordt bepaald wie als oorlogsslachtoffer kan worden aangemerkt. Van de ruim 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers die bij de Stichting geregistreerd zijn, hebben ongeveer 50.000 slachtoffers een aanwijsbaar graf. Van ruim 130.000 omgekomen landgenoten is geen graf bekend. De meeste werden verast in de crematoria van Duitse vernietigingskampen, anderen vonden een zeemansgraf of staan als vermist te boek. Hun namen zijn opgetekend in de Gedenkboeken van de Oorlogsgravenstichting.
In het Slachtofferregister kunt u zoeken op naam van een slachtoffer. In het veld Achternaam tikt u de familienaam in zonder tussenvoegsels (dus zonder de, van, van der, etc.). Houdt u er rekening mee dat een veel voorkomende naam zoals Janssen, veel resultaten geeft. U kunt dit aantal beperken door de eerste voorletter (geen voornaam) in voeren in het veld Voorletters. Als u weet dat de voorletters van de heer Janssen A.M.A.G. zijn, kunt u die natuurlijk ook invullen. U vindt dan meteen zijn gegevens.

Foto: Ereveld Grebbeberg (OGS)

 

Terug naar de startpagina

Oorlogsslachtoffers