Joodse slachtoffers

yad vashem memorial

De meest bijzondere en veelomvattende bron over de Joodse slachtoffers uit Nederland is zonder twijfel het Digitaal monument Joodse gemeenschap in Nederland . Alle personen die in het Monument zijn opgenomen hebben een eigen

persoonspagina waarop zij worden herdacht. Op de persoonspagina staan de basisgegevens van de betreffende persoon. Daarnaast is, waar mogelijk, het gezinsverband gereconstrueerd. ADVIES: Lees eerst de 'toelichting'  bij deze website.
De tweede bron die we vermelden, is Dutch Jewry: Research of the family history and the family inheritance of Dutch Jewry. The aim of the foundation Akevoth is to collect, research and to save relevant data in order to publish the history of the Dutch-Jewish families and their heritage. (Engelstalige site; presentatie in het Nederlands wordt voorbereid)
Verschillende gemeenten hebben ook afzonderlijke overzichten online van omgekomen Joden uit hun regio.

 


Joodse begraafplaats Assen
Kies uit een van de links om te gaan naar de gedeeltes waarin de gedeporteerden, westerborkers, de data van overlijden of de opsporingslijst te vinden zijn.

 

JodensterJoodse slachtoffers Enschede
Een namenlijst (pdf bestand) 

 

Joods Groningen
Op deze website treft u een database joodse graven aan, waarbij gezocht kan worden in alle begraafplaatsen in deze provincie.

 

Joods monument Haarlem

Op 13 augustus 1942 deed het Haarlemse gemeentebestuur aan het Centraal bureau voor joodse “emigratie” te Amsterdam een opgave met de namen van de in Haarlem woonachtige joden. Lijst van weggevoerde joden uit Haarlem bevat naam, adres, leeftijd en plaats van overlijden van de 715 inwoners van Haarlem die in de 2e wereldoorlog louter om hun joodse afkomst werden weggevoerd en vermoord.

 

Joods Zeist

In de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen omgekomen joodse inwoners van Zeist of in Zeist geboren of gewoond hebbend.

 

Herinneringsboek Joods Utrecht 1940-1945
Groot pdf bestand (ruim 1100 pagina's met erg veel informatie per persoon)

 

Joods monument Zaanstreek
Op deze website staan per (voormalige) Zaanse gemeente de joodse inwoners beschreven die
- getroffen werden door de jodenevacuaties van januari-april 1942;
- daar buiten vielen maar wel in een van de Zaanse gemeenten woonden of werkten;
- in de Zaanstreek waren ondergedoken.

 

Joodse slachtoffers van geboorte afkomstig uit Buren en Lienden
Van deze 18 slachtoffers zijn zoveel mogelijk persoonlijke en familiegegevens opgenomen.

 

Surinaamse Joden
Dit overzicht is het resultaat van de vergelijking tussen de vier bronnen en de raadpleging van literatuur. Daarbij wordt iedere joodse burger met een Surinaamse geboorteplaats als Surinaams beschouwd, op één persoon na met de geboorteplaats Saba. Twee kinderen, twee Surinaamse voorgangers met een Nederlandse geboorteplaats en twee personen die vóór of na de oorlogsperiode stierven, zijn zonder nummer opgenomen. Verder betreft dit overzicht overledenen en slachtoffers uit de gehele oorlogsperiode (1940-1945), niet alleen zij die in de kampen werden vermoord. De geboortedatum en de schrijfwijze van de familienaam is in de regel van de Oorlogsgravenstichting overgenomen. 

 

Holocaust-archief
Het Holocaust Archief in Bad Arolsen in Duitsland heeft dertien miljoen documenten online gezet. Het gaat om documenten van de concentratie- en vernietigingskampen van de nazi's. Ze bevatten informatie over meer dan 2,2 miljoen slachtoffers van de nazi-terreur. Het archief benadrukt dat de bezoekers de namen van de vervolgden kunnen opzoeken, maar dat dit nog niet betekent dat al hun gegevens online beschikbaar zijn. Het archief werkt nog aan verdere digitale openstelling.
bron: NOS, 21-05-2019


Terug naar de startpagina:Oorlogsslachtoffers