Leven in bezet Zeeland

 Titel hoofdpagina

Veranderingen in het dagelijks leven

Samen met de Zuidhollandse eilanden werd Zeeland  sperrgebiet - verboden gebied. Zij die geen inwoners van Zeeland waren werd het daarmee vrijwel onmogetijk gemaakt de provincie te betreden. Een verblijf moest voortaan via de burgemeester van de te bezoeken gemeente, of via de Commissaris der Provincie wanneer men naar meer dan een gemeente wilde gaan, bij de Duitse Ordnungspolizel in Middelburg worden aangevraagd. Twee ambtenaren hielden zich hier dagelijks mee bezig.

Platteeuw meldt: "De reeds lang tevoren bekend gemaakte verbodsbepalingen inzake het reizen naar Zeeland werd opnieuw onder onze aandacht gebracht. De nadruk werd gelegd op het feit, dat gewone bezoeken en vakantiebezoeken bij voorbaat al zouden worden afgewezen. Alleen steekhoudend gemotiveerde aanvragen zouden door hen behandeld worden, aldus de bekendmaking op 17 augustus 1942, die ondertekend was door Schuman, Generaal Majoor der politie."

Bron: Zeeland 1940-1945 deel 2, G.v.d. Ham


Het dagelijks leven werd op allerlei manieren door elkaar gegooid. Niet alleen het wonen in een sperrgebiet en de gaandeweg zich steeds verder uitbreidende fortificaties van de Atlantikwall lieten hun sporen achter, ook de distributie,  de achteruitgang van onderwijs en openbaar vervoer, de invloed van de NSB, de vele verordeningen en het verzet tegen alles wat met de bezetter te maken had, vormden een combinatie die het dagelijks leven voor velen moeilijk tot ondraaglijk maakten. [ Zie ook de informatie achter de button 'Dagelijkse beslommeringen']


Hieronder staan de hoofdstukken vermeld die meer inzicht geven in de verschillende aspecten van het leven in bezet Zeeland. Klik op een thema en u leest meer over de achtergronden, de invloed en de gevolgen ervan.


Titel NSB

Verordeningen titelVerordening03

Titel beslommeringen


Onderwijs2 Nach Walcheren Het weer

 OV Titel verzet  Berichten2

Zeeland 1940 Noordhoff

Zeeland 1940

 Verandering dag leven