titel foto bronnen

 

INLEIDING
Dit hoofdstuk is als het ware de bibliotheek van de website. Met deze informatie kunt u zelf op zoek naar nog meer gegevens over bepaalde onderwerpen, het zij via boeken, hetzij via andere websites of via museumbezoek.

bevrijdingsmok1CU vindt hier een pagina met geraadpleegde boeken. Veel ervan zijn niet meer als nieuw boek verkrijgbaar. Sommige nog wel via de antiquaren of boekenmarkten en bijna altijd via een openbare bibliotheek.

De pagina over websites heeft als zwaartepunt een opsooming van sites die direct te maken hebben met de oorlogsjaren in Zeeland. Veel van de sites focussen op een bepaald aspect uit die tijd, hetzij een plaats hetzij een periode. Daarnaast is er een beperkt overzicht van websites die niet direct met Zeeland te maken hebben, maarbv.  voor het zoeken naar informatie van belang zijn.

Zeeland kent een aantal oorlogsmusea. Meer daarover - collectie, openingstijden en zo meer - leest u in de Museumpagina.

De pagina Diverse publicaties verwijst u naar een aantal losse artikelen en naar online te lezen dagboeken die situaties in Zeeland beschrijven.

 

Informatie en websites die gericht zijn op het onderwijs vindt u in het hoofdstuk Educatie.